Prosze włączyć JavaScript w przeglądarce.

Programy na stronie nie funkcjąnują bez tej technologii.

Możliwość włączenia JavaScript jest możliwa w ustawieniach każdej przeglądarki.

WYZNACZ PIERWIASTEK WIELOMIANU

Jak używać?

Program działa na podstawie współczynników w wielomianie. Należy wprowadzić odpowiednie współczynniki w pola odpowiadające odpowiednim potęgą niewiadomej „x”. Np. w wielomianie x2+3x-4 odpowiednie współczynniki dla x2 to 1, dla 3x to 3, a dla -4 to -4. Analogicznie jest dla wielomianów stopnia wyższego. Uwaga, jeżeli dany wielomian nie posiada w swoim zapisie współczynnika danej potęgi oznacza to, że współczynnik jest równy zero.

Jak czytać wynik?

Wyświetlony wynik wskazuje rozwiązania wielomianu, wielomian skrócony do postaci pierwiastków oraz schemat Hornera wykonywany krok po kroku, do momentu nie znalezienia kolejnego rozwiązania. Przy każdy schemacie Hornera znajdziemy dwie funkcje, P(x) oraz Q(x). Funkcja Q(x) jest to wielomian skrócony o pierwiastek znaleziony w schemacie Hornera. P(x) jest właśnie brakującą częścią Q(x), czyli pierwiastkiem wielomianu.

O dokładności programu

Z powodu zastosowania najprostszych metod programistycznych, program nie posiada idealnej dokładności. Więcej informacji na podstronie "informacje".

PIERWIASTKI WIELOMIANU

WIELOMIAN PO ROZKŁADZIE